Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Misyon-Vizyon

a) Yurt içinde ve yurt dışında engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,
 
b) Engelli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 
c) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,
 
ç) Yerel, ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak engelli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak,
 
d) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek,
 
e) Engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlemektir.
Menüyü Kapat